patent müraacatı

Patent Nedir: Buluşun belirli bir süre için üçüncü kişilerin kullanmasını, kiralamasını, satmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakkıdır. Patentler belge alınan ülkelerde koruma hakkı sağlamaktadır. Buluşun patent belgesi alabilmesi için yenilik (tüm dünyada), sanayiye uygulanabilir olma ve tekniğin bilinen durumunu aşılması kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

Faydalı Model İse yenilik ve sanayiye uygulanabilir olma kriterlerine bakılarak değerlendirilir. Patent ya da Faydalı Model Başvuru Süreci: Öncelikle buluşun patent ya da faydalı model kriterlerine uygun olup olmadığı değerlendirilir. Sonrasında hangi ülkelerde koruma sağlanacağı belirlenir. Sadece Türkiye için belge alınması isteniyor ise; buluş bilgileri alınarak tarifname yazımına geçilir. Tarifname teyit edildikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılır.

Türkiye harici belge almak istenen ülkeler var ise; süreç ve maliyet avantajları değerlendirilerek PCT, EPO, Ülkesel başvuru gibi uygun başvuru modeli belirlenir. Tercüme işlemleri yapıldıktan sonra ilgili ülke başvurusu yapılır.

Araştırma: Talep edildiği taktirde ilgili buluşun ulusal ya da uluslararası yenilik araştırılması yapılabilmektedir.

İhlal Analizi: Buluşunuzun, ticarileştireceğiniz ya da ticarileştirdiğiniz ürün, projelerin; yayınlanmış bir patenti ihlal edip etmediği hususu değerlendirilerek raporlanır. Yapacağınız yatırım ve üretimi ön güvenceye almak, yaptığınız yatırımın risklerini öngörmek hususunda önemli bir silahtır.

Yenileme: Patent ya da faydalı model müracaatlarının koruma süresinin devam edebilmesi için gerekli olan sürede yenileme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Patent başvuru tarihinden itibaren toplamda 20 yıl, faydalı model ise toplamda 10 yıl koruma altına alınabilir. Yenileme ödemeleri 2. Yıl sonu itibariyle her yıl ödenir.

Takip: Hem buluşunuza benzer başvuruların yapılıp yapılmadığından, hem de sektördeki yenilikçi çalışmalardan haberdar olmak adına patent takibi önem arz eder. Takip hizmeti aldığınız taktirde yayınlanmış patent ya da faydalı model başvurularını inceleme imkanı bulursunuz. Benzer başvurulara itiraz edebilmek için takip önemlidir. İtiraz süresinde itiraz işlemi yapılmayan başvurular belgeye bağlanacaktır. Bu durumda belgenin iptali için dava açılması gerekmektedir.

İtiraz: Buluşunuza benzer olduğunu düşündüğünüz başvurulara belirlenen süre dahilinde itiraz etme imkanınız bulunmaktadır. İtiraz etmek istediğiniz başvuru konusunda değerlendirme yapılarak, itiraz işlemi başlatılır. İtiraz işlemi belge iptal davasından daha az maliyetli ve daha kısa sürede sonuçlanan bir işlemdir.

Sicil Kayıt İşlemleri: Patent ve faydalı model hak sahiplerinin adres, nevi, unvan değişikliği işlemleri ilgili kuruma başvuru yapılarak gerçekleştirilir. Ayrıca devir, lisans, miras yoluyla hak sahibi değişikliği, rehin, haciz işlemleri de ilgili kuruma başvuru yapılarak gerçekleştirilmelidir.

Hakkında Soru Veya Yorumlarınız İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz...