kapsamlı hizmetler

Tanınmış Marka: Genel olarak tanınmış markalar “bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı; müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin; aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir. Gerekli başvuru dosyası ve kanıtlar hazırlanarak müracaat gerçekleştirilir.

Coğrafi İşaret: Geçtiğimiz yıl itibariyle sadece Fransa, Coğrafi İşaretli ürünlerinden 20 Milyar Euro’yu aşkın gelir elde etmiştir. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve ürünlerimizin tanınabilmesi için biz de Coğrafi İşaret başvurularınızda yanınızdayız.

Coğrafi işaret; Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir. Menşe adı bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere “menşe adı” denir. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu çerçevede menşe adı olarak tescil edilen coğrafi işaretlerin kaynaklandıkları yöre ile bağları çok kuvvetlidir. Mahreç işareti belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere “mahreç işareti” denir. Hammaddesi veya üretim, işleme aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında da gerçekleştirilebilir.

Gümrük Koruma İşlemleri: Gümrük kanunu hükümlerine göre, gümrüklerde tespit edilip durdurulan ürünlerin ihlali tespit edildiğinde, yasal olarak imha, toplatma ve müsadere yapılabilmektedir. Gümrüklerde ülkeye giren ürünlerin koruma kapsamınızı aşmaması için tüm Gümrük Koruma işlemleri için bizlere ulaşabilirsiniz.

Entegre Devre Topoğrafyası: Entegre Devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir. Entegre Devre Topoğrafyası ile de entegre Devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre Devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü olarak ifade edilmektedir. En az bir patent kadar sınai mülkiyet değeri bulunabilen Entegre Devre Topoğrafyasının tüm ar-ge geliştirmeleri için bizlere ulaşabilirsiniz.

Hakkında Soru Veya Yorumlarınız İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz...