marka müraacatı

Marka Nedir: Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir

Yurt İçi Marka Başvuru Süreci: Öncelikle markanın Türkiye’de tescile uygunluk ön araştırması yapılır. Akabinde gerekli raporlama ve evrak onaylarınız ile başvurunuz gerçekleştirilir. Türk Patent tarafından 1-4 ay içerisinde markanız incelenerek uygun ise yayın kararı verilir. 2 aylık yayın süresince 3. Şahıs ya da kuruluşların itiraz hakkı bulunmaktadır. Yurt içi marka tescil işlemleri süreci; yayında markanıza itiraz gelmez ise ortalama 4 – 6 ay, itiraz gelir ise ortalama 8-12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Markanızın tesciline karar verilmesi durumunda tescil belge ücreti ödenerek markanız tescillenir.

Benzerlik Araştırması: Yurt içinde ya da talep edilen herhangi bir ülkede markanızın uygunluk ön araştırması gerçekleştirilip raporlanır.

İtiraz: Herhangi bir marka yayında iken itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Aynı şekilde sizin de markanız ilandayken itiraz gelebilir. Verilecek resmi karşı görüş ve itirazlar, Türk Patent tarafından incelenerek karara bağlanır.

Benzer Marka İzlemesi: Türk Patent, her ay 2 tane olmak üzere yılda toplam 24 tane marka bülteni yayınlamaktadır. Bu hizmet ile; markanıza benzerlik gösteren marka başvuruları tespit edilerek tarafınıza raporlanır. Son 5 yılın Türkiye marka başvuru ortalaması 110.000’i aşmaktadır. Markanıza benzerlik gösteren marka başvurularına itiraz edilmesi, olası hukuki anlaşmazlık ve hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önemlidir. Yayın süresinde itiraz edilmeyip tescil hakkı kazanan markaların iptali dava yolu ile olmaktadır. Dava süreleri, uzun ve maliyetli süreçlerdir.

Muvafakat / Birlikte Varolma: Herhangi bir marka ile hak çatışması yaşamanız halinde, size ya da karşı tarafa muvafakat talebi iletilebilir. İki taraf da uygunluk verdiği takdirde, markaların birlikte tescili sağlanarak muvafakat yoluna gidilebilir.

Kullanım Beyanı: Markanızın tescil tarihinden itibaren 5. yılı sonrası, 3. Şahıslar ya da kuruluşlar tarafından kullanılmamaya dayalı hükümsüzlük talebi, dava açma yoluyla yapılabilir. Ayrıca tescilinizin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra yapacağınız benzer marka itirazlarında, karşı taraf sizden kullanım beyanı talep edilebilir. Bu hususta öncelikle fatura olmak üzere, markanızın kullanıldığını ibraz için gerekli kanıtlar derlenerek sunulabilir. Bundan dolayı; bu evrakları arşivlenmesi önemlidir. Türk Patent gerekli incelemeyi yaparak, itiraz kararını vermektedir.

Yenileme: Yurt içi markalar her 10 yılda bir yenilenir. Yenileme yapılmadığı taktirde; marka üzerindeki haklarınız sona ermektedir.

Sicil Kayıt İşlemleri: Markanızın devir, lisans, rehin, bölünme, veraset intikal gibi sicil işlemleri, evrak ve işlem uygunluğu incelenip başvurunuz gerçekleştirilir.

Marka Çeşitleri: Ticari, Hizmet, Ortak, Garanti, Tanınmış markalar olarak ana başlıklarda gruplanır. Ayrıca ayırt edicilik ve gerekli şartların sağlanması halinde ses markası, renk markası, hareket markası gibi işletmeye özgü ses, renk, hareketler de tescil edilebilir.

Hakkında Soru Veya Yorumlarınız İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz...