KVKK AYDINLATMA METNİ VE RIZA BEYANI

1) TARAFLAR:

MÜŞTERİ:____________

Adres:____________

İletişim No:_______

VERİ SORUMLUSU: Frekans Patent Fikri ve Sınai Haklar San ve Tic. Ltd. Şti. (“Frekans Patent”)

Adres: ESENTEPE MAH.HARMAN 1.SOK. NİDA KULE APT.NO:7-9/23 ŞİŞLİ

İletişim No: +90 212 367 45 42

Mail Adresi:

2) AYDINLATMA METNİ İşbu, “Aydınlatma Metni” (“Veri Sorumlusu”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun” uyarınca Müşteri’nin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Frekans Patent’in Müşteri’yi aydınlatmasını amaçlamaktadır.

a) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Müşteri tarafından Frekans Patent ile paylaşılan tüm veriler, taraflar arasındaki sözleşmenin ifası ile ifadan sonra Müşteri’ye daha iyi hizmet verebilmek veya promosyon ile reklam faaliyetleri amacıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun şekilde işlenebilecektir. Bu kapsamda Frekans Patent gerçek veya tüzel kişi Müşteri tarafından kendisi ile paylaşılan adres, isim, soyisim, ticaret unvanı, kimlik bilgileri, e-posta, telefon numarası, vergi kimlik numarası, marka, tasarım, patent vb. idari başvurular için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri taraflar arasındaki sözleşmeden doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla Müşteri’nin rızasına dayalı şekilde işleyebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Aktarım Amacı: Müşteri tarafından verilen ticari sır niteliğine haiz patent, tasarım, marka, faydalı model vb. fikri sınai hak başvuruları için paylaşılan tüm bilgi ve belgeler Frekans Patent tarafından gizlilik içerisinde korunacak ve bu bilgiler sadece işlemlerin gerekli olduğu ölçüde Türk Patent Marka Kurumu ve diğer devlet birimleri ile Frekans Patent’in çalışanı veya iş ortağı konumundaki gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılacaktır. Bunun dışında kalan veriler ise sair amaçlarla kanuna uygun şekilde işlenebilecektir.

c) Müşteri’nin Hakları: Müşteri Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen hakları kullanabilir. Bu kapsamda Müşteri Frekans Patent nezdinde tutulan verilerinin Kanun’un 7. Maddesi kapsamında silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir. Müşteri verilerinin silinmesi veya yok edilmesine ilişkin talepleri yazılı olarak Frekans Patent’e iletmekle yükümlüdür.3) RIZA BEYANI: Müşteri yukarıda açıklanan şartlar dahilinde Frekans Patent ile paylaşılan verilerin işlenmesini ve 3. kişilere aktarılmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.Müşteri

_______

Hakkında Soru Veya Yorumlarınız İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz...